يکشنبه ٣١ تير ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > شرح وظایف 
 
 

شرح وظایف مشاور رئیس دانشگاه در امور زنان

1-       بررسی و جمع آوری اطلاعات و یافته های منطقه ای اعم از شهری ، روستایی و عشایری در زمینه وضعیت بهداشت و درمان و همکاری درانجام تحقیقات کاربردی

2-       تعیین اولویت های تحقیقاتی سلامت زنان بر پایه نیازها و اولویتهای منطقه ای

3-       تدوین برنامه های عملیاتی تامین ، حفظ و ارتقاء سطح سلامت زنان بر پایه  نیاز هاو اولویت های منطقه ای در هماهنگی داخل بخشی و بین بخشی

4-       حضور فعال مشاورین روسای دانشگاهها در جلسات هیئت رئیسه و عضویت در کمیته های رفاهی،فرهنگی و ...جهت مشارکت در تدوین سیاستهای مربوط به سلامت زنان و افزایش همکاریهای داخل بخشی

5-        تشکیل بانک تطلاعاتی مربوط به سلامت بانوان در منطقه

6-       گسترش خدمات آموزشی جهت کاهش آسیب های اجتماعی به کارکنانشاغل و خانواده آنها بر پایه نیازها و اولویت های منطقه ای

7-       بررسی مشکلات دانشجویان دختر دانشگاههای علوم پزشکی و اقدام به رفع مشکلات در همکاری با مسئولین ذیربط و برقراری ارتباط و هماهنگی باتشکلهای دانشگاهی

8-       بررسی مسائل و مشکلات زنان سرپرست خانوار درحوزه دانشگاه و استان و ارائه راهکارهای عملی جهت رفع مشکلات آنان در همکاریهای بین بخشی و بخشهای خیریه ای

9-       بررسی نیازها و مشکلات زنان شاغل د رمنطقه  واقدام حهت رفع مشکلات و حفظ کیان خانواده در همکاری داخل بخشی وبین بخشی

10-   فعال نمودن سازمانهای غیر دولتی و خیریهای مرتبط باسلامت زنان و خانواده در منطقه جهت ارتقاء سطح سلامت زنان وخانواده و کاهش مشکلات موجود

             11-  ارتباط مستمر بادفتر امور زنان ستاد مرکزی وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی جهت ایجاد هماهنگی و همکاری درانجام طرحهای کشوری 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.