پنج شنبه ٢٢ آذر ١٣٩٧ - 
1 2
 
منو اصلی
 
صفحه اصلي > درباره ما > رسالت 
 
 

رسالت ( mission)

درراستای تحقق اهداف عالی جامعه اسلامی و درراستای تحقق چشم انداز بیست ساله ، نظام خود را موظف میداند تا برای ارتقاء سلامت همه جانبه زنان در حیطه های جسم ، روان ، اجتماعی و معنوی با تمام ظرفیت بکوشد و در این راستا سعی نماید تا تفاوت های بین زیرگروهها ی مختلف به حداقل رسیذه و با مدیریتی مشارکتی وبا تاکید بر عوامل ریشهای ، توسعه ای پایدار  در سلامت زنان ایجاد نماید.

بیانیه و رسالت دفتر امور زنان

 دولت جمهوری اسلامی ایران طبق اصل بیست ویکم قانون اساسی موظف به تضمین حقوق زنان در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی بوده و باید در جهت ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی  وی اقدام نماید .

 زنان نیمی از جمعیت کشور را تشکیل داده و نقش آنان در توسعه پایدارانکارناپذیراست و مشارکت آنان در امور اجتماعی ، اقتصادی وفرهنگی تاثیر بسزای در درجه توسعه یافتگی کشور دارد . زیرا زنان در کنترل وتعادل استراتژیک ترین مسائل از قبیل جمعیت ، مصرف، عواطف انسانی تربیت ، توسعه و بهداشت و درمان تاثیر بسزایی دارند. 

 دفترامور زنان باتوجه به وجود عواملی نظیر تبعیض ، فرصت های نابرابر اقتصادی ، شغلی ، اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی ، عدم دسترسی به آموزش مناسب و کافی بویژه نداشتن سواد بهداشتی که مهمترین موانع تحقق سلامت زنان کشور را تشکیل میدهند، جهت ایجاد فرصتهای برابر فعالیت مینماید تا بدینوسیله زمینه های ارتقای سلانت و توسعه کشور فراهم گردد.

همچنین توجه دادن به برنامه ریزی با رویکرد جنسیت دربهداشت ،درمان وآموزش پزشکی را رسالت اساسی خود تلقی کرده ودر راستای تحقق این امر ،مصمم است خط مشی وبرنامه های مربوطه رابه صورت روشن در جریان کلی سیاستها و تصمیم گیریهای وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار دهد تا بدین ترتیب پیش از اتخاذ تصمیمات ،تحلیلی از اثرات آنها بر سلامت زنان به طور جداگانه انجام پذیرد.   

ضرورت و مختصات راهبرد های کلا ن سلامت زنان در کشور

  • سلامت از مهم ترین ابعاد حیات انسان و شرط ضروری برای ایفای نقش های اجتماعی است .  
  • زنان به عنوان نیمی از پیکره جامه با قابلیت و ظرفیت های بسیا ر ، از جمله عوامل تاپیر گذار در پیشرفت و توسعه جوامع محسوب میشود .
  • در دنیای امروز حیطه سلامت زنان بسیار وسیع تر از سلامت باروری و جنسی می باشد.
  • بر اساس توافقات بین المللی و البته سیاست های مورد پذیرش کشور ، فراهم آوردن بهترین شرایط زندگی و سلامت برای کلیه افراد جامعه خصوصا" زنان از تکالیف دولت بوده و لذا داشتن یک برنامه راهبردی موثر و مناسب جزو اولویت های کلان کشور  می باشد
  • تجربه سایر کشور های نشان داده است که سلامت عمومی جامعه و اختصاصا" زنان تامین نخواهد شد ، مگر آنکه بعضی از مولفه ها و تعیین کننده ها ی کلان آن مانند فقر ، حمایت های اجتماعی و همچنین بی سوادی نیز مد نظر قرار گیرد . چرا که همه ابعاد سلامت زنان تحت تاثیر این عوامل قرار می گیرند .
  • بنابراین نقشه سلامت زنان برنامه درون سازمانی وزارت بهداشت نخواهد بود و می طلبد که کلیه سازمان های ذیربط  و مربط نظام برای تحقق اهداف آن تلاش کنند .
  • بر اساس مستندات قوی از نکات مهم دیگر در این مسیر باید  مشارکت یبودن برنامه ها باشد . بدون جلب  مشارکت کلیه ذی نفعان از جمله خود زنان اجرای برنامه های کلان تقریبا"امری غیرممکن است .
  • پر واضح است این تاتیک ها و راهبردها باید با توجه به میزان هزینه های قابل تامین و همچنین ظرفیت های قابل استفاده موجود کشور به اهدا کمی قابل سنجش در هر سازمان و نهاد تبدیل ودر ساختار کلان کشوری تبیین گردند .

 

 

 

پیوندهای مهم
پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری

پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

پایگاه اطلاع رسانی دولت

نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
شهید بهشــتی
آدرس : تهران - بزرگراه شهید چمران خیابان یــمن - خیابان شهید اعــرابی جنب بیمارستان آیت الله طالقانی

تلفن : 23871 - 021
پست الکترونیک : info@sbmu.ac.ir
© تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی شهید بهشتی می باشد.